chị Kiều đã có anh nuôi

Chị Kiều đã có anh nuôi cao to đen ...

Một ngày cuối tháng 11, ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cùng vợ và ba ngư dân khác bắt ôtô khách vào xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi để thăm nhà ông Bùi Văn Danh, thuyền trưởng của tàu vừa cứu mạng mình và 40 bạn thuyền cách đây hai tháng.

Một ngày cuối tháng 11, ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cùng vợ và ba ngư dân khác bắt ôtô khách vào xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi để thăm nhà ông Bùi Văn Danh, thuyền trưởng của tàu vừa cứu mạng mình và 40 bạn thuyền cách đây hai tháng.

Một ngày cuối tháng 11, ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cùng vợ và ba ngư dân khác bắt ôtô khách vào xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi để thăm nhà ông Bùi Văn Danh, thuyền trưởng của tàu vừa cứu mạng mình và 40 bạn thuyền cách đây hai tháng.

Một ngày cuối tháng 11, ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cùng vợ và ba ngư dân khác bắt ôtô khách vào xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi để thăm nhà ông Bùi Văn Danh, thuyền trưởng của tàu vừa cứu mạng mình và 40 bạn thuyền cách đây hai tháng.

Một ngày cuối tháng 11, ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cùng vợ và ba ngư dân khác bắt ôtô khách vào xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi để thăm nhà ông Bùi Văn Danh, thuyền trưởng của tàu vừa cứu mạng mình và 40 bạn thuyền cách đây hai tháng.

Một ngày cuối tháng 11, ông Bùi Văn Quốc (42 tuổi, ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) cùng vợ và ba ngư dân khác bắt ôtô khách vào xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi để thăm nhà ông Bùi Văn Danh, thuyền trưởng của tàu vừa cứu mạng mình và 40 bạn thuyền cách đây hai tháng.

 

 

Tin tức

[LIXI ĐẦU NĂM 2020] TỔNG KẾT

[LIXI ĐẦU NĂM 2020] TỔNG KẾT

More details
[XUÂN 2020] CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG - BÌNH PHƯỚC

[XUÂN 2020] CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG - BÌNH PHƯỚC

More details
[CAO BẰNG] XUÂN 2020_ CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

[CAO BẰNG] XUÂN 2020_ CHUNG TAY VÌ CỘNG ĐỒNG

More details
[2020] HAPPYNESS SEASON

[2020] HAPPYNESS SEASON

More details

   

Hội Tình Nguyện Chung Tay Vì Cộng Đồng

0933 993 218Số tài khoản : 0721000536680
Vietcombank Chi Nhánh Kỳ Đồng
Chủ tài khoản :Phạm Thị Tâm

Log in

create an account